Používateľský portál

Správa používateľov

Používateľ sa môže registrovať samostatne kliknutím na odkaz "Prihlásenie" a potom na "Vytvoriť účet" alebo mu môže účet vytvoriť ktorýkoľvek správca organizácie. Správca organizácie môže používateľa priradiť do organizácie. Jeden používateľ môže pracovať pre viacero organizácií. Ak potrebujete, aby niekto používal aplikáciu pre vašu organizáciu, nikdy mu nedávajte svoje heslo ale vytvorte mu nový účet.

Aktuálnu organizáciu si vyberiete na stránke Organizácie v hlavnom menu. 

Spustenie aplikácie

Aplikáciu spustíte zo stránky www.podpisuj.sk. Ak máte nainštalovanú Javu (viď nižšie), prehliadač vám automaticky ponúkne otvorenie odkazu alebo jeho uloženie. Po uložení ho môže otvoriť z prehliadača súborov alebo zo zoznamu uložených súborov.

Pri prvom spustení vám aplikácia ponúkne vytvorenie odkazu na ploche. Následne ju môžete spúšťať aj bez internetového prehliadača.

Naše aplikácie sú podpísané certifikátom na podpisovanie kódu. Pri prvom spustení je potrebné potvrdiť akceptovanie tohoto certifikátu. Nie je nutné si zložito inštalovať málo známe certifikačné autority.

Inštalácia Javy

Pre spustenie našich programov potrebujete mať nainštalované prostredie "Java Runtime Environment". Toto je voľne dostupné zo stránky www.java.com.  Pri kliknutí na tlačidlo "Free Java Download" vám stránka automaticky ponúkne vhodnú verziu pre váš operačný systém. Stiahnite si inštalačný súbor a spustite ho. Aplikácie sú testované na nasledovných prostrediach:

Operačný systém Java 8 Java 9
Microsoft Windows 10 Update 151 9.0.1+11
macOS 10.13 High Sierra Update 151 9.0.1+11
Ubuntu 16.04 LTS Oracle 151 ..
Centos 7 .. 9.0.4

 

Akú mám verziu Javy? 

V prehliadačoch Internet Explorer a Safari je ešte stále možné spúšťať Java applety, takže verzia Javy sa dá zistiť na stránke https://www.java.com/en/download/installed8.jsp . V novších prehliadačoch už toto nie je možné. Ak máte Javu správne nainštalovanú, potom vám v nej pôjdu otvoriť súbory s príponou .jnlp ako napríklad tento: podpisuj.jnlp.