Horná lišta

Aplikácia podpisuj.sk / konvertuj.sk používa hornú lištu na účely prihlásenia sa na server a na návrat na hlavnú obrazovku. Overenie používateľa sa uskutočňuje voči serveru podpisuj.sk. Overený používateľ môže vystupovať v niekoľkých roliach v niekoľkých organizáciach. Organizáciu je možné na tejto lište vybrať, vb prípade že používateľ pracuje pre viacero organizácií. Po prihlásení má vybratú prvú organizáciu v poradí. Prihlásiť a odhlásiť je možné len z hlavnej obrazovky

Upozornenie

Po kliknutí na snímky obrazovky sa táto zobrazí väčšia v modálnom okne.

Štartovacia obrazovka

Obrazovka aplikácie podpisuj.sk po spustení.

screenshot
Tlačítko návratu na štartovaciu obrazovku

Návrat z funkčných obrazoviek.

screenshot
Po prihlásení

Výber organizácie (aktuálna je zobrazená)

screenshot
Tlačítko prihlásenia a Help

Kde sa prihlásiť, kde si pozrieť Help

screenshot